Μήνυμα Δημάρχου Χαλκιδέων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

 

Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα χαράς και ευγνωμοσύνης σε όλες τις γυναίκες που περιβάλλουν τη ζωή μας. Μια ημέρα σεβασμού και τιμής για όλα όσα προσφέρουν στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνία και στην ανάπτυξη κάθε τομέα της ζωής μας.

 

Ξεχωριστή τιμή και σεβασμός οφείλεται στις μητέρες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, στις μητέρες παιδιών με αναπηρίες, στις πολύτεκνες και σε όσες αποτέλεσαν θύματα βίας ή εκμετάλλευσης.

 

Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η εξάλειψη κάθε διάκρισης και ανισότητας σε όλους τους τομείς, η ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στην πολιτική ζωή και σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η κατανόηση του πολλαπλού και σπουδαίου ρόλου τους.

Χρήστος Δ. Παγώνης

Δήμαρχος Χαλκιδέων           Γραφείο Τύπου  

Δήμου Χαλκιδέων