Ο νέος πρόεδρος εμπορικός σύλλογος Θήβας

μας μιλάει για τα νέα του καθήκοντα μας μίλησε για κοινό συμφέρον